Συνεργαζόμενα Τμήματα

Αποστολή
Εισαγωγή
Διπλώματα
Πρόγραμμα
Κανονισμός
Υπεύθυνοι
Πληροφορίες

Ελληνο-γαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Unité de Formation et de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées de l' Université Joseph Fourier Grenoble 1

Département Informatique de l' Université Paris-Sud 11